Salurkan Zakat Maal Anda ke Wilayah Gunung Kidul dan Indonesia Timur

Kewajiban zakat bagi umat Islam tidak hanya dikeluarkan setiap akan memasuki Idulfitri saja yang biasa kita kenal dengan zakat fitrah, tetapi ada zakat lain yang mesti dikeluarkan apabila telah mencapai nishab dan haulnya. Inilah yang disebut dengan zakat maal.

Orang yang enggan menunaikan zakat dalam keadaan meyakini wajibnya, ia adalah orang fasik dan akan mendapatkan siksa yang pedih di akhirat.

Allah Ta’ala berfirman, “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih, pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahanam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung, dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: “Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu.” (QS. At Taubah: 34-35).

Sehingga, wajib bagi umat Islam untuk tahu pensyariatan zakat maal ini agar harta yang dimiliki semakin berkah dan tidak menjerumuskannya ke dalam neraka Jahanam.

Kami telah merangkum pembahasan lengkap mengenai syariat zakat maal yang bisa diakses melalui tautan berikut:

https://rumaysho.com/15929-panduan-singkat-zakat-maal-dan-zakat-fitrah.html

Pun, kami telah menyediakan program penyaluran zakat maal yang bisa Anda manfaatkan untuk menyucikan harta Anda.

Info lengkap bisa dilihat pada gambar yang kami sertakan.
Narahubung: 0811267791

Artikel Terbaru

Artikel Lainnya